Bút đo TDS

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Model: TDS-3 BH: 12 tháng Chức năng: dùng để xác định hàm lượng tổng các chất vô cơ hòa tan có trong nước (Total dissolved solids – TDS)

Model: TDS-3

BH: 12 tháng

Chức năng: dùng để xác định hàm lượng tổng các chất vô cơ hòa tan có trong nước  (Total dissolved solids – TDS)

Sản phẩm mới