kẹp đôi lớn, nhỏ

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Dùng để kết nối các lõi lọc T33 nằm ngang của máy lọc nước uống

Dùng để kết nối các lõi lọc T33 nằm ngang của máy lọc nước uống

Sản phẩm mới